bible1Защо търсите живия сред мъртвите? Лука 24:5b    

Добре дошли на всички!

                         

                     
Радваме се, че можем да се срещнем с вас. Бог познава добре всеки един от вас!
Както в псалм 139, стих 3, можете да кажете „Господи, ти знаеш ставането ми и лягането ми.“
Бог те обича, и затова и ти можеш да обичаш хората, въпреки че те не живеят като теб. Може да не ти харесва това, което казват или правят, но можеш въпреки това да обичаш хората и да се молиш за тях.
В много страни приятелите на Исус са наранявани.

Но те не искат да си отмъщават. Те продължават да хвалят Господа и Неговата Любов.
Вървете да видите и чуете песните им в рубриката „Видео“.