bible1…Тогава всеки, който призове името на Господа, ще бъде спасен.   Деяния 2:21    

Добре дошли ! вятърът (le vent)
Виждали ли сте чадър да се обръща заради вятъра? Може да ви се струва забавно, но понякога дори и покриви могат да се обърнат, а също и дървета.
В Библията Бог ни разказва как е направил вятъра да духа по различни начини.
Понякога е силен вятър, дори прекалено силен, а друг път е лек ветрец. През есента в страните, в които има четири сезона, листата летят навсякъде, като духне вятър.
Знаете ли от какви дървета са тези листа? Някои стават червени, други кафяви.

*Подредете буквите в думи:  ъ б д – н е т е к с – к а и я ц а – е л к н