От седем години не се бяхме връщали в Бенин. 2018 г.   беше Божието време за това.

Франсин, Клаудия и аз (Ален) с радост се срещнахме с някои от ръководителите на Мисионерска дейност за децата/Того, които дойдоха да се присъединят към екипа от Бенин за нашия престой.

Брат Проспер и неговите колеги бяха организирали престоя ни с помощта на интернет, и всичко беше добре координирано.

… Прочетете останалата част след снимките …

Срещнахме се с двама пастори в Котону, с които трябва да поддържаме контакт за мисии в Бенин.

В Азове можахме да организираме обучение за неделни учители на децата. Можахме да споделим Божието слово с пастори от различни църкви, както и с жените по време на тяхното ежемесечно събиране. Срещнахме се и с децата, които се събраха под дърветата.

Това беше първото пътуване на Клаудия в Африка. Тя откри, че без електричество също е възможно да се гладят дрехи и че децата можеха сами да си правят играчки като рециклират стари материали. Подарихме им една топка и ластик за скачане. Имаше много усмивки.

Много важно време беше библейският лагер с 500 деца.

Божието слово и молитвата им позволиха да се освободят от нещата, които смазваха сърцата им.

По време на лагера децата бяха като птиченца, които избягаха от мрежата на ловеца.

По време на заключителния празник всяка група от църквите представи песен или танц, докато един проливен дъжд и буря ни принудиха да се скрием на завет. Но след като дъждът спря, празненството продължи, все едно не беше прекъсвало, което показа колко лесно хората там се адаптират към природните явления, които не могат да контролират.

На края на престоя ни там възрастните и децата силно свидетелстваха, че Господ е Бог и няма други, и че погледът Му е върху децата Му в Исус.