Във всички страни се организират празници, но тези празници не винаги са за време с Бога. Някои празници са точно обратното.

В Библията четем, че Бог е наредил на Мойсей да организира седем времена за празнуване за Неговия народ, „Божиите празници“.

В действителност тези празници позволявали на всички, и малки и големи, да си спомнят, че Всемогъщият Бог е изворът на Живота.

– В първата част от БиблиятаСтария Завет – можем да прочетем, че Соломон – един от синовете на цар Давид – станал цар и поръчал да построят Божий Дом – Храма в Ерусалим. Когато работата приключила бил организиран голям празник.

Всички важни хора в Израел присъствали на празника – старейшините, водачите на племената, вождовете на семействата. Соломон се помолил и огън от небето изгорил жертвата на олтара. Божията слава изпълнила Храма и всички се поклонили да славят и да величаят Бога.

След този празник хората си тръгнали радостни и доволни, че с очите си са видели Божието присъствие и са били благословени.

___________________________________________________________________________

– Минали години. Йосия, който бил на осем години, на свой ред станал цар. Царувал 31 години в Ерусалим. Докато бил още съвсем млад имал желание да бъде угоден на Бога и когато станал на 26 години наредил да бъде поправен Божия дом. По време на работата намерили книгата на Божия закон. Йосия много се зарадвал, но същевременно и много се уплашил, защото разбрал, че хората не са спазвали Божиите заповеди!

Тогава Йосия поканил всички хора да се съберат за празника Пасха, който е в памет на това, как Бог освободил Своя народ и му помогнал да излезе от Египет. Той прочел Божието слово пред всички, а после се помолил и заедно с хората дал обет да следват вярно Божиите заповеди.

Десетки хиляди хора принесли жертви на Бога, после тези жертви били раздадени на всички, за да изядат месото. Празникът продължил 7 дни.

____________________________________________________________

В Новия Завет има един друг важен празник: празникът Петдесятница, който е веднага след жътвата.

През онази година, след възкресението на Исус и възнесението му на Небето, всички се били събрали в Ерусалим.

Изведнъж силен вятър изпълнил мястото, където се били събрали приятелите на Исус, и малки пламъци се появили и застанали над всеки един от присъстващите без …да ги изгорят ! И те всички се изпълнили със Святия Дух и започнали да говорят на други езици според както Духът им давал способност да говорят.

Това било изпълнението на обещанието, което им дал Исус: „Ще получите Святия Дух и ще бъдете свидетели за Мен по целия свят.“

Можете да прочетете за това в книгата „Деяния на Апостолите“, в 1 и 2 глава.

Празниците на Господ ни изпълват с Неговата радост, Неговия мир и Неговия дух!