Σε κάθε χώρα, υπάρχουν εορτές αλλά όχι πάντα με σκοπό τη δόξα του Θεού. Ορισμένες εορτές είναι μάλιστα το αντίθετο.
Στην Αγία Γραφή, βλέπουμε ότι ο Θεός ζήτησε από τον Μωυσή να ορίσει επτά χρονικές περιόδους που ήταν οι περίοδοι εορτής για τον λαό Του, «τις εορτές του Κυρίου».
Πράγματι, αυτές οι εορτές επέτρεπαν σε όλους, νέους και ηλικιωμένους, να θυμούνται ότι αυτός είναι ο Παντοδύναμος Θεός που είναι η Πηγή της Ζωής.
Στο πρώτο μέρος της Βίβλου, την Παλαιά Διαθήκ^jη,διαβάζουμε ότι ο  Σολομών, ένας από τους γιους του βασιλιά Δαβίδ, όταν ήρθε η σειρά του και έγινε βασιλιάς έχτισε τον Οίκο του Κυρίου, το ναό του Θεού, στην Ιερουσαλήμ. Όταν το έργο τελείωσε, διοργανώθηκε μια μεγάλη εορτή.

Όλη η συνέλευση του Ισραήλ, οι πρεσβύτεροι, οι αρχηγοί των φυλών, οι αρχηγοί των οικογενειών, ήταν παρόντες. Ο Σολομών προσευχήθηκε και φωτιά που έπεσε από τον ουρανό και έκαψε τη θυσία στο βωμό.
Η Δόξα του Θεού πλήρωσε τον Οίκο του Κυρίου και όλοι υποκλίθηκαν για να ψάλουν και να προσκυνήσουν .
Μετά από αυτές τις ημέρες του εορτασμού, ο λαός έφυγε χαρούμενος και ευχαριστημένος που είδε πως ο Κύριος ήταν παρών ανάμεσά τους και τους ευλόγησε.

___________________________________

– Λίγα χρόνια πέρασαν και ο Ιωσίας, στην ηλικία των οκτώ ετών, έγινε βασιλιάς με τη σειρά του. Βασίλευσε για τριάντα ένα χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Ακόμα νεαρός, ήθελε να ευχαριστήσει τον Θεό, και όταν ήταν 26 ετών επισκεύασε τον Οίκο του Κυρίου. Κατά τη διάρκεια των έργων βρέθηκε το βιβλίο του νόμου του Θεού. Τι χαρά, αλλά και τι φόβο γιατί ο λαός δεν τηρούσε πραγματικά τις Εντολές του Θεού!
Στη συνέχεια, για την εορτή του Πάσχα (Πεσάχ στην Εβραϊκή), που μας θυμίζει ότι ο Θεός απελευθέρωσε τον λαό του, βγάζοντάς τον από την Αίγυπτο, ο Ιωσίας κάλεσε όλο τον λαό να συναντηθεί.
Δημιούργησε ένα έδρανο και διάβασε το βιβλίο του Θεού κατόπιν προσευχήθηκε και δεσμεύτηκε μαζί με όλο τον λαό να ακολουθήσει πιστά τις εντολές του Θεού.
Οι θυσίες για το Πάσχα προσφέρθηκαν στον Θεό κατά δεκάδες χιλιάδες και στη συνέχεια διανεμήθηκαν σε όλους για να φάνε το κρέας. Οι εορτές αυτές διήρκεσαν 7 ημέρες.

______________________________________________
Στην Καινή Διαθήκη πρέπει να σημειωθεί μια άλλη εορτή, μια πολύ σημαντική εορτή: η εορτή της Πεντηκοστής, αμέσως μετά την εορτή του θερισμού.
Εκείνη τη χρονιά, μετά την ανάσταση του Ιησού και την ανάληψή Του στον Ουρανό, όλοι συγκεντρώθηκαν στην Ιερουσαλήμ.
Ξαφνικά, ένας μεγάλος άνεμος πλήρωσε το σπίτι όπου ήταν συγκεντρωμένοι οι φίλοι του Ιησού και εμφανίστηκαν μικρές φλόγες που επικάθησαν σε κάθε έναν από αυτούς … χωρίς να τους καίνε! Τότε πληρώθηκαν όλοι με το Άγιο Πνεύμα και άρχισαν να μιλάνε νέες γλώσσες όπως έδωσε στον καθένα το Πνεύμα του Θεού να μιλήσουν.
Ήταν η εκπλήρωση της υπόσχεσης που ο Ιησούς τους έκανε: «Θα λάβετε το Άγιο Πνεύμα και θα είσαστε μάρτυρές μου σε όλο τον κόσμο ». Μπορείτε να το διαβάσετε στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων στα κεφάλαια 1 και 2.
Ναι, οι γιορτές του Κυρίου μας γεμίζουν με τη χαρά Του, την ειρήνη Του, το Πνεύμα Του!