Исус отговори: „Аз съм пътят, истината и животът. Йоан 14:6

ДОБРЕ ДОШЛИ 2021 Г.

                         

 

Пожелаваме ви добре дошли през новата година!

Знаете ли какво значи “високосна година? Това е една специална година, която има 366 дни, а не 365.

През високосната година месец февруари има 29 дни – с един повече, отколкото през другите години.

Високосната година е веднъж на всеки 4 години, защото обиколката на земята около слънцето трябва да става

2020 година беше високосна година. Следващата високосна година ще бъде 2024! Така че сега през 2021 г. месец февруари ще има само 28 дни!

Но чуйте внимателно нещо невероятно! За Бог един ден е като хиляда години! Бог не брои дните като нас! Затова Исус каза, че е с нас винаги, всеки ден… до свършека на света.

А след като нашият свят изчезне, ще има нов свят, в който вече няма да има дни и години!… Няма да има смърт! Ще бъдем с Бог във вечността. Ще бъдем завинаги с Исус на Небето от Светлина.

Добре дошли в сърцето на Бог заедно с Исус и със Святия дух!