Този Исус...  ще се върне по същия начин, както го видяхте да се издига.. Деяния 1:11

Добре дошли – скалата (le rocher)

                         

      

 Добре дошли!

Естествено е да се чудим как ли ще бъде новата учебна година. Нормално е да говорим за вируса, който създава много проблеми в държавите в целия свят. Естествено е малко да ни е страх, като слушаме новините за големи пожари по поречието на река Амазонка, в Калифорния и на други места. Нормално е да се страхуваме от наводнения, от суша и от войни.

Да, това е нормално, но аз ще ви кажа начин как да преодолеете всичките страхове, които изпълват сърцата ви с тъга. Това е помощта на Исус!

Да, Исус и присъствието на Святия Дух е с всички, които са отворили вратите на сърцето си за Него и са Го приели с цяло сърце!

Исус е като канара, която устоява на всички бури. Той иска да бъде Канарата на живота ти. Можеш да кажеш заедно с мен: Господ е моята канара.Псалм 92:15