Този Исус...  ще се върне по същия начин, както го видяхте да се издига.. Деяния 1:11

Добре дошли – Навиците – (les habitudes)

                         

  Добре дошли!

Слънцето изгрява всяка сутрин, вие ставате от сън, а когато падне вечерта си лягате както обикновено.

Понякога ставате по-рано или по-късно, може и да си легнете по-рано. Но лягате и ставате всеки ден. Така е винаги. Това е нормалният ритъм на дните. Това е обичайното.

В Ерусалим, когато Божият храм бил там, синовете на Леви служели там и всяка сутрин и всяка вечер славели и величаели Бог с молитви и с песни.

И за нас е добре да размишляваме за Бог сутрин и вечер. Това е добър навик.

__________________________________________

Ето няколко навика. Вие кажете дали са добри или лоши:

Да пожелаваме добро утро на родителите си всяка сутрин/ да си мием ръцете преди ядене/ да се пререждаме пред другите, за да получим нещо първи/ да вземаме мобилния си телефон в спалнята/ постоянно да казваме: Аз, аз, аз/ да казваме благодаря, когато ни дават нещо/ да говорим с Бог всеки ден/ да говорим лошо за другите/ да си подреждаме нещата/ постоянно да отказваме/ да гледаме телевизия прекалено отблизо/ да помагаме на другите/…

Нека да ви покажа един много добър навик: Молете се на Бог, нашият небесен Отец, да ви учи на добри навици и да ви пази да следвате добрия Път, Вечния Живот – Исус.

Бог ви казва: Аз ще те вразумя и ще те науча на Пътя, по който трябва да ходиш; ще те съветвам, като върху тебе ще бъде окото Ми. Псалм 32:8