Тогава Седналият на престола каза: „Виж! Правя всичко ново.“  Откровение 21:5

Добре дошли – Нова година – (Une nouvelle année)

                         
Започва една нова година. Какво да правим? Да растем!

Да, дори и да сме малко стари пак можем да растем! Когато Исус дойде на земята, в Израел, той не остана бебе!

Той порасна пред Бога и пред хората. Като теб и мен!
Можем да пораснем на ръст, краката ни също могат да пораснат!
Но и сърцето ни трябва да порасне, за да обича Бог, нашия небесен баща, все повече, както и всички хора около нас.

Честита нова година, през която да пораснеш в тяло, душа и дух с помощта на Святия дух!
Мисионерска дейност за децата се моли за теб!