bible1 един ден за Господа е като хиляда години, а хиляда години – като един ден.                                                            Второ Петрово 3:8      

ДОБРЕ ДОШЛИ – ЯНУАРИ – ФЕВРУАРИ – МАРТ 2019 г.

                         
Добре дошла да е новата 2019 година!
В първата книга на Библията, Битие, в първа глава, стих 14, Бог казва: – Да има светлина на небесния простор, за да се разделят деня от нощта; нека служат за знаци и за показване времената, дните и годините.
2019 година! Една нова година дойде! Честита нова година! Здраве и радост! Такива благопожелания си разменяме с близките си. Хубаво е да искаме да благословим другите! Бог също иска да ни благослови! Той ни обича и ни желае добри неща, но ние трябва да останем близо до Него!
Още една година през която да опознаем Исус по-добре, ден след ден, месец след месец! Това е чудесно!
Честита нова година с Господ и с Неговото Слово за теб и за твоите близки!