Този Исус...  ще се върне по същия начин, както го видяхте да се издига.. Деяния 1:11

АПРИЛ / МАЙ / ЮНИ 2019

АПРИЛ

– През първия ден от този месец, в много държави в Европа, децата, а дори и някои възрастни, се опитват за майтап да закачат една хартиена рибка на гърба на някой. Или пък разказват напълно невероятна история и ако някой им повярва казват: “Първоаприлска лъжа!”

Но през месец април има един ден, който не е първоаприлска лъжа – Великден. За християните този празник им напомня, че Исус е бил осъден да бъде разпънат на кръст! Той не бил направил нищо лошо, но бил казал, че е Божий син! Религиозните хора в неговата страна поискали той да бъде разпнат!

И в наши дни има екстремисти в някои държави, които преследват християните, тези, които смеят да прогласят, че Исус наистина е Божий син, Спасител, Пътят, Истината и Животът.Но трябва да кажем също и че Исус не остана мъртъв. В последната книга от Библията можем да прочетем: – Бях мъртъв, и, ето, живея до вечни векове! Самият Исус казва това в Откровение, 1 глава, 18 стих.

_______________________________________________________

МАЙ

– Един друг празник за християните Възнесение Господне. Този ден ни напомня, че четиридесет дена след като възкръснал и се явил на учениците си, Исус заминал за Дома на Своя Отец – Небето. Да, Исус дойде на земята и се върна обратно на Небето, в Божията слава, за да ни приготви място, за да можем да бъдем с Него завинаги! Разбира се, само ако искаме това.

През месец май Франсин, Емилия и Ален ще отидат в Диего-Суарес – в северната част на остров Мадагаскар. Ще се срещнем с радост отново с Роже и Ханта РАКОТОАРИДЖАО от Мидем и с Ема от асоциацията “Да спасим децата от улицата”. Заедно ще се срещнем с децата и с църквите. Целта ни е да прогласим Добрата Вест за Исус, която носи нов живот.

______________________________________________________

ЮНИ

През първия уикенд от месеца децата от различни църкви в Люксембург ще се съберат “Около Исус”. Дейностите са организирани от асоциацията “Да пораснем”.

– И още един християнски празник – Петдесятница!

Този празник ни напомня какво се е случило петдесет дена след Великден в град Ерусалим. Можем да прочетем за това в Библията, в книгата Деяния на апостолите, втора глава.

Както обеща Исус, Святият Дух слезе и изпълни хората, които бяха отворили цялото си сърце за Исус. И днес това е възможно! Това е страхотно!

_____________________________________________________

 

 

 

 

Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>