Ако паднеш докато се учиш да караш колело, другите могат да ти се присмеят и да ти кажат, че не можеш нищо и за нищо не те бива. Тогаваможеш да заплачеш, да захвърлиш колелото и да избягаш. Или да им се изплезиш и да им викнеш, че тях не ги бива за нищо!

Във втора глава от четвърта книга на Царете, която е в първата част на Библията, пише какво се случило един ден на един Божий служител:
Елисей, Божи служител, отиваше от град Ерихон към град Ветил. И като се качваше по пътя, излязоха из града малки деца та му се присмиваха, като му казваха: – Качи се, плешиве, качи се, плешиве!”

Елисей наистина бил плешив. И децата решили, че могат да му се подиграват за това. Сигурно не са виждали често хора без коса, защото по онова време всички носели кърпи на главите си. И в миналото, както сега, някои хора се подиграват на други. Защо? Защото сърцата им не са с Господа. Сърцата им не са изпълнени с Божията любов. Те не уважават другите, особено ако са различни или не мислят като тях. Опитват се да ги наранят и да ги изгонят.

– В училище или в квартала може да има хора, които се подиграват на деца, които не са със същия цвят на кожата или не носят същите дрехи като другите. Или пък се подиграват на хора, които са инвалиди. Подиграват се като го наричат с обидни имена или го сочат с пръст и се смеят, отказват да играят с него.
Когато се подиграваме на някого, нараняваме сърцето му.

Може би и на теб ти се е случвало! Детето, на което си се подиграл, може да се натъжи много и да спре да се събира с други деца. Може да се изолира и това ще бъде наистина много жалко!

Затова ако си се подиграл на някого, ако можеш, иди и му се извини и го помоли за прошка. Помоли Господ да ти помогне да не ставаш повече част от присмивателите.
Ако някой се подиграе с теб, опитай се да разбереш защо и помоли за помощ. Можеш също така да се помолиш!
____________________________________________________________________