Една учителка помолила учениците си да напишат правилник за класа. Разделили се на малки групи, всяка избрала свой представител и представителите след това излезли да представят предложенията на групите.

Предложенията били разумни – как да се поддържа дисциплина в класа.

Тогава възникнал един въпрос: Ами ако някой ученик не прави каквото е решил целия клас? Какво трябва да се предприеме? Какви наказания да се прилагат?

В училище и във вкъщи наказанията могат да бъдат различни в зависимост от страната и от възрастта на децата.

Ако някой преписва в час или лъже или бие съучениците си, не трябва да го оставяме без наказание, нали?

Ако едно дете не слуша родителите си, трябва ли да му се скарат или да го накажат? Защо трябва да използваме наказания и какви да бъдат те?

Когато Бог изгонил Адам и Ева от райската градина, това станало заради тяхното неподчинение. Но Бог не ги изоставил! Неговата любов останала същата за тях и за децата им!

Наказанието не е с цел да нарани някого, но за да прекрати лошо действие или поведение. Човек, който лъже, мами, краде, не слуша, не може да бъде истински щастлив. Другите хора няма да искат да бъдат с него и да му бъдат приятели.

_____________________________________________________

Сигурно сте виждали пътните знаци. За какво служат те? За да не стават произшествия и да няма ранени или убити на пътя. Ако някой не спазва ограничението на скоростта, могат да го засекат с радар и полицаите ще го хванат. Ще бъде наказан. Ще трябва да плати глоба, а ако това, което е направил е много сериозно, може да бъде изправен пред съд!

Знаете ли кое е обратното на наказание? НАГРАДААз предпочитам наградите!