В един въпросник едно дете отговорило, че това, което е най-трудно за него е да чака и да бъде търпеливо. Наистина има неща, които ни се струват по-трудни от други.
Например при един басейн учителят по плуване чакал едно дете да скочи във водата. Фасулска работа, ще кажат някои… Но страхът пречел на детето и то не скочило във водата този ден. Някой друг ден може би. За щастие учителят имал търпение.
Например, за домашната работа, която са ни дали, можем да търсим правилния отговор и да го намерим за няколко минути. Но има ученици, които се затрудняват да намерят отговора и се обаждат на приятели по телефона да ги питат, а те им отговарят: – Много просто, как така не си намерил отговора? И тези ученици се чувстват зле, че не знаят отговора и не разбират упражнението.
И една трета ситуация: да отидем на планината, покрита с бял, пухкав сняг. Скиорите се пързалят с удоволствие по огряните от слънцето писти. Видях една млада дама там, която вървеше бавно и се препъваше със ските на рамо. Дойде моментът да ги сложи на краката си. Най-после можеше да се пързаля… Краткото лесно спускане завърши срещу стената на една хижа, няколко метра по-нататък. Жената се привдигна с мъка.
Хайде, опитай пак – викаха приятелите й. Тя опита и втори и трети път, но все се сблъскваше със стената на хижата. Това наистина беше обезкуражаващо! Жената свали ските и си тръгна сърдита.
Не можем да успеем във всичко. Това е нормално. Но имаме Господ, за който няма нищо невъзможно. Бог ще ни помогне по един или по друг начин, ако го помолим за помощ и самите ние се опитаме с всички сили.
В книгата на Царете в Библията, в 18 глава, стихове 34-39, пророкът Илия доказал, че нищо не може да спре силата на истинския Бог. Той намокрил с 12 кофи вода дървата на олтаря, който изградил за жертвоприношение. Срещу фалшивите пророци, които се кланяли на идоли, това, което се случило показало ясно истината. Илия се помолил и огън от Богаслязъл от небето. Изляната вода не попречила на този огън да изгори приготвената жертва.Мокрите дърва не са проблем за Всемогъщия Бог, за който няма нищо невъзможно.
С Божиятапомощ ти можеш да станеш търпелив, да простиш и да поискаш прошка, да се сдобриш с някого, да обичаш другите, да успееш в своите начинания. Сърцето ти ще бъде щастливо да види как Бог ти помага там, където все още ти е трудно сам.
В Библията е писано: “Господи, няма нищо мъчно за Тебе.”
Еремия 32:17


Твоя приятелка ДжоянаФрансин