В един въпросник едно дете отговорило, че това, което е най-трудно за него е да чака и да бъде търпеливо. Наистина има неща, които ни се струват по-трудни от други.

Например, за домашната работа, която са ни дали, можем да търсим правилния отговор и да го намерим за няколко минути. Но има ученици, които се затрудняват да намерят отговора и се обаждат на приятели по телефона да ги питат, а те им отговарят: – Много просто, как така не си намерил отговора? И тези ученици се чувстват зле, че не знаят отговора и не разбират упражнението.

Сега да отидем на планината, покрита с бял, пухкав сняг. Скиорите се пързалят с удоволствие по огряните от слънцето писти. Видях една млада дама там, която вървеше бавно и се препъваше със ските на рамо. Дойде моментът да ги сложи на краката си. Най-после можеше да се пързаля…

Краткото лесно спускане завърши срещу стената на една хижа, няколко метра по-нататък. Жената се привдигна с мъка.

Хайде, опитай пак – викаха приятелите й. Тя опита и втори и трети път, но все се сблъскваше със стената на хижата. Това наистина беше обезкуражаващо! Жената свали ските и си тръгна сърдита.

В Библията, в Деяния на апостолите 16 глава, 24-26 стихове, можем да прочетем как Павел и Силас били изпратени в затвора, защото говорели за Исус. Сложили ги в най-вътрешната част на затвора, в един вътрешен двор, за да не могат да избягат. Завързали краката им между две парчета дърво. Изобщо не било приятно и удобно!

По онова време ако избягал някой затворник, пазачът го наказвали с камшик, затова той много внимавал да не се случи това.

През нощта двамата затворника пеели песни за прослава на Бога, молели се на глас и всички ги слушали. Изведнъж земята се разтреперила и портите на затвора се отворили. Представете си какво станало! Те били свободни!

_____________________________________

В книгата на Царете в Библията, в 18 глава, стихове 34-39, пророкът Илия доказал, че нищо не може да спре силата на истинския Бог. Той намокрил с 12 кофи вода дървата на олтаря, който изградил за жертвоприношение.

Срещу фалшивите пророци, които се кланяли на идоли, това, което се случило показало ясно истината. Илия се помолил и огън от Бога слязъл от небето. Изляната вода не попречила на този огън да изгори приготвената жертва. Мокрите дърва не са проблем за Всемогъщия Бог, за който няма нищо невъзможно. 

В Библията е писано: “Господи, няма нищо мъчно за Тебе.” Еремия 32:17

Не можем да успеем във всичко. Това е нормално. Но имаме Господ, за който няма нищо невъзможно. Бог ще ни помогне по един или по друг начин, ако го помолим за помощ и самите ние се опитаме с всички сили.

С Божията помощ ти можеш да станеш търпелив, да простиш и да поискаш прошка, да се сдобриш с някого, да обичаш другите, да успееш в своите начинания. Сърцето ти ще бъде щастливо да види как Бог ти помага там, където все още ти е трудно сам.

Твоя приятелка Джояна Франсин