Много деца, дори и някои възрастни, искат да са най-добрите в работата си, за да получават похвали и награди и да бъдат важни.
Ето една история, която ни кара да се замислим:
“КВА-КВА!” Една жаба се забавлявала с две красиви патици, които се носели по водата.

– Духал вятър, валял дъжд, листата падали, миришело на есен.
– Скоро ще трябва да отлетим преди да дойде зимният студ. Крилата ни ще ни отнесат към топлия юг.
– Какви щастливци! А аз ще трябва да понасям студа и да се скрия под земята, за да не загина.

Патиците съжалили горката жаба. Какво могат да направят, за да помогнат? Едната измислила нещо:
– Какво ще кажеш, жабо, да дойдеш с нас?
– Ама как така? Че аз не мога да летя!
– Имам гениална идея! Виж какво ще направим!

Двете патици намерили един дълъг клон и всяка хванала единия му край с човката си. Жабата се мъчела да разбер каква била идеята…
– Хайде сега захапи клона в средата.
И странната група се понесла в небето – една жаба и две патици, всички хванати за един клон. Жабата се наслаждавала на първия си полет.

Един селянин погледнал към небето, видял странната картинка и се провикнал силно:
– На кой от вас тримата му хрумна тази гениална идея?
– На меееен, ква-ква-кваааа! – извикала жабата, като отворила широко уста, за да я чуят по-добре.

Ясно ви е, че веднага паднала от високо на земята и за съжаление пътешествието й завършило там.
Какво мислите за тази жаба? Преструва се, хвали се, иска да впечатли селянина, и още, и още…
__________________________________________________
Исус влизал в град Капернаум. Един римски стотник, командир, на който се подчинявали 100 войника, се приближил до Него и Го помолил:
Господи, слугата ми лежи вкъщи и не може да мръдне, много страда.
Исус му отговорил: – Ще отида да го излекувам.
Господи, не съм достоен да влезеш в къщата ми.

Този мъж, който дошъл при Исус, бил много важен, защото командвал много войници. При все това, той бил смирен – признал силата на Исус и разбрал колко е незначителен в сравнение с Него.
Слугата му оздравял в същия миг. Евангелие от Матей, глава 8, стихове 8-13

Един друг човек – цар Ирод – преследвал приятелите на Исус. Той бил много горделив и се мислел за най-важния, най-умния и най-способния на света. Хората се страхували от него. Един ден, облечен в най-красивите си царски одежди, Ирод произнесъл реч пред тълпата, като не спрял да се хвали. В същия миг ангел от Господа го ударил, защото не отдал слава на Бог. И Ирод умрял. (Деяния на апостолите, 12 глава, 20-23 стих)
______________________________________________

Не е хубаво да се мъчим да впечатляваме хората като казваме, че сме най-добрите футболисти, най-умните ученици, че имаме най-хубавите дрехи и така нататък… Стотникът разбрал, че Исус гледа сърцата ни и цени тези, които не се превъзнасят и не се гордеят пред другите.
В Библията пише:Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат.”Послание на Яков, глава 4, стих 6
Твоя приятелка Джояна Емилия