Всяка епоха и всяка култура има различен вид образование. В наши дни в Европа и на други места много се говори за детския мозък, за неговата гъвкавост, за различните му зони. Истина е, че отношението ни, действията ни и реакциите ни към децата могат да повлияят в настоящето и в бъдещето на поведението им и на избора им в живота. Децата не са окончателно изградени още от раждането си, а се развиват в дух, душа и тяло.

В Библиятасе разказва за едно дете – Йоас(4 Царе 11 и 12 глави), което било скрито, докато навършило седем години, защото животът му бил в опасност. През първите си шест години той бил под закрилата на леля си, Йосавеета, и на началника на свещениците в храма в Йерусалим – Йодатай. Докато бил малък, Йоас бил възпитан да върши Божията воля чрез Неговото слово и чрез примери от живота на хора, които наистина обичали Бога. Когато на седем годишна възраст бил провъзгласен за цар, Йоас следвал всички съвети на свещеника Йодатай. Страната процъфтявала през годините на неговото царуване. Бог отново бил на първо място.

Но четем една фраза, един стих, който е положителен, но който намеква за едно не толкова славно продължение на историята: “И Иоас вършеше това, което бе право пред Господа, през всичкото време, когато го наставляваше свещеник Йодатай.”

За съжаление, когато свещеникът починал, Йодатай почнал да следва съветите на хора, които не искали да почитат Бог. Това били много лоши съвети. Това станало началото на поредица от въстания и предателства, които довели до неговото убийство.

Защо Бог ни разказва тази история? Наред с другите поучения, Бог насочва вниманието ни към начина, по който можем да помогнем на нашите деца да изградят собствения си живот, а не просто да бъдат копия на други или да влизат в наложени калъпи.

Трябва да помогнем на децата ни да се научат да правят избор още от съвсем малки, да преценяват последствията от избора си и да ги разясняват с думи. Това значи да ги научим да поемат отговорност. Разбира се, според етапа на развитие на децата, в ситуации, които не ги излагат на опасност.

Понякога някои млади хора поемат по път, който е различен от това, на което са ги учили в детството им, като бунт, защото си мислят, че така изразяват собствения си избор и убеждения.

Един стих от Божието слово помага на родителите: “Възпитавай детето отрано в подходящия за него път, и не ще се отклони от него, дори когато остарее” (Притчи 22:6). Едно добро възпитание чрез собствен пример и наставление чрез Божието слово и Божия Дух, рано или късно ще дадат добър плод. Имайте вяра!