Едно момиченце на около 4 години поискало от пастора да се помоли за него.
След известно време, докато майка му му помагала да се измие, момиченцето й казало:
– Мамо, ти можеш да ме измиеш от главата до петите, но не можеш да умиеш сърцето ми! Исус изми сърцето ми, когато пасторът се помоли за мен