Всички знаят, че имаме две ръце с по пет пръста всяка.
Един ден някой помолил едно малко дете да нарисува Бог.
Каква била изненадата му, като видял рисунката на детето – един едър и силен мъж с две ръце, но… с по десет пръста на всяка ръка!

– Защо си нарисувало десет пръста на всяка ръка?
Защото Бог е много, много силен. Той е всемогъщ.

Може да направи повече от всички, дори и страшно трудни неща!