Исус отговори: „Аз съм пътят, истината и животът. Йоан 14:6

обучение

ОБУЧЕНИЯ

Предлагаме Ви срещи и обучения, адаптирани към нуждите на Вашия екип. Срещите се предлагат на един или на няколко етапа.

На тях могат да се обединят и няколко местни църкви.
Няколко предложения за теми:

ЗНАЧЕНИЕТО НА ДЕТСТВОТО
*Детето в Божието сърце
*Детето и църквата
*Детето – тяло, душа и дух:
неговото естество
неговите нужди
етапите на неговия растеж
неговото семейство
*Детето и свидетелството
*Детето и молитвата

НОСИТЕЛЯТ НА БЛАГАТА ВЕСТ
-неговият призив – призива да служи
-двойнственото естество

ПРОГРАМИ И/ИЛИ НАДГРАЖДАНЕ
-Темите, възрастите, проследяването на развитието
– Божието откровение

ПОМОЩНИ МАТЕРИАЛИ
– песни
– значението на визуалните средства
– значението на слушането
-Библейските разкази и методиката на обучение
– стиховете

СЛУЖБИ със семейството

ПРАЗНИЦИ за децата

УИКЕНДИ за децата