bible1 един ден за Господа е като хиляда години, а хиляда години – като един ден.                                                            Второ Петрово 3:8      

Кои сме ние?

Мисионерска дейност за децата е призната от закона културна асоциация с евангелска насоченост. Целта ни е да помагаме на децата и на семействата да опознават по-добре Бог чрез Библията. 

Мисионерска дейност за децата проповядва Евангелието по улиците, в домовете и в църквите, на мисионерската нива. Нашата асоциация организира също така семинари за обучение за по-добри методи за предаване на Евангелието на децата.

Мисионерска дейност за децата оказва подкрепа за ваканционни дейности за деца и някои мисионерски дейности.

AME-photo_afrique