Исус отговори: „Аз съм пътят, истината и животът. Йоан 14:6

Кои сме ние?

Мисионерска дейност за децата е призната от закона културна асоциация (1987) с евангелска насоченост. Целта ни е да помагаме на децата и на семействата да опознават по-добре Бог чрез Библията. 

Мисионерска дейност за децата проповядва Евангелието по улиците, в домовете и в църквите, на мисионерската нива. Нашата асоциация организира също така семинари за обучение за по-добри методи за предаване на Евангелието на децата.

Мисионерска дейност за децата оказва подкрепа за ваканционни дейности за деца и някои мисионерски дейности.

 

                                                                                                                                                               Francine /Alain HAXAIRE