Исус отговори: „Аз съм пътят, истината и животът. Йоан 14:6

Често ли сънуваш? Спомняш ли си някои сънища? Кои? (les rêves)

Всички деца и всички възрастни сънуват. Често не си спомняме сънищата си. Специалистите са установили, че когато спим, очите ни се движат бързо като сънуваме. Разбира се, ние не осъзнаваме това!

Някои сънища са приятни, а други – кошмарите – понякога ни карат да се събудим стреснати и уплашени. Може даже да викаме и да сме потни.

Да, мозъкът ни „работи“ през нощта докато спим!

Децата често сънуват един сън: Бягат, за да избягат от някой човек или животно, които обаче бягат по-бързо и почти ни настигат! И тогава се събуждаме!

Друг често срещан сън е: Пишка ни се и сънуваме, че отиваме до тоалетната! Понякога се събуждаме преди да се изпишкаме в леглото!

Друг път може да сънуваме, че летим с птиците и откриваме една красива страна.

Нещата, които сме видели в някой филм, или за които сме прочели в някоя книга, нещо страшно, което ни се е случило, може да предизвика всякакви сънища.

В Библията, в псалм 91, 5 стих, пише: „Няма да се боиш от нощен страх.“

А също и в псалм 4, стих 8: „Спокойно ще легна и ще спя, защото само Ти, Господи, ме правиш да живея в безопасност.“

И Яков също сънувал един сън, когато бил в пустинята. Пристигнал на едно място, където прекарал нощта, защото слънцето залязло. Взел един камък, който си сложил за възглавница, и си легнал на това място. И му се присънил сън. Една стълба била опряна на земята, а върхът й стигал до небето. Божиите ангели се качвали и слизали по тази стълба. И ето, над нея стоял Господ и говорел:

Аз съм Господ, Бог на баща ти Авраам, и Бог на Исаак. Земята, на която лежиш, ще дам на тебе и на потомството ти… Ето, аз съм с тебе и ще те пазя навсякъде, където и да идеш, и ще те върна пак в тази земя; защото няма да те оставя, докато не изпълня това, което ти казах.

Когато Яков се събуди от съня си, каза: – Наистина, Господ е на това място, а аз не съм знаел. (Битие 28 глава).

Да, както и на Яков, Бог също може да ти говори в сънищата. Затова преди да заспиш прочети от словото Му – Библията – и спи спокойно след като благодариш на Господ за Неговата любов и Неговата доброта.

 

 

 

Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>