- Και είπεν ο καθήμενος επί του θρόνου· Ιδού, κάμνω νέα τα πάντα…  ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 21 :5

 

   

ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ – – Ένα νέο έτος (une nouvelle année)
 
Μια νέα χρονιά αρχίζει. Για ποιο λόγο; Για να μεγαλώσουμε! Ναι, ακόμα και αν είμαστε μεγάλοι, μπορούμε ακόμα να μεγαλώσουμε! Όταν ο Ιησούς ήρθε στη γη, στο Ισραήλ, δεν έμεινε μωρό!

Μεγάλωσε ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Όπως και εσύ και εγώ!
Μεγαλώνουμε σε ύψος ……. τα πόδια μας μεγαλώνουν επίσης!
Αλλά η καρδιά μας πρέπει να αυξηθεί σε αγάπη προς τον Θεό, τον Επουράνιο Πατέρα μας, αλλά επίσης να αυξηθούμε στην αγάπη προς τον πλησίον μας• αγάπη προς όλους όσους μας περιβάλλουν.

Ευτυχισμένο το Νέο Έτος! να μεγαλώσεις στο σώμα, στην ψυχή και στο μυαλό, με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος.
Η Ιεραποστολική δράση για τα παιδιά προσεύχεται για σένα!