Ὁ δὲ θεός μου πληρώσει πᾶσαν χρείαν ὑμῶν κατὰ τὸν πλοῦτον αὐτοῦ ἐν  δόξῃ, ἐν χριστῷ Ἰησοῦ.

   

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Προτείνουμε συναντήσεις με σκοπό βοήθεια στην κατάρτιση

Προσαρμοσμένες  στις ανάγκες της(των) ομάδας(ομάδων) σας

Οι συναντήσεις αυτές μπορεί να γίνουν σε ένα ή περισσότερα  στάδια

Είναι δυνατή η συμμετοχή πολλών διαφορετικών τοπικών εκκλησιών

Ορισμένα από τα προτεινόμενα θέματα:

 – Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

– Το παιδί στην καρδιά του Θεού

– Το παιδί και η εκκλησία

– Το παιδί – σώμα/ψυχή/πνεύμα:

Η φύση του παιδιού

Οι ανάγκες του

Τα στάδια ανάπτυξής του

– Η οικογένειά του

– Το παιδί και η μαρτυρία

– Το παιδί και η προσευχή

Ο ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

– Η κλήση του – η κλήση για υπηρεσία –

– Η διπλή φύση

 – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΙ

– Τα θέματα, οι ηλικίες και η συνέχεια

– Η αποκάλυψη του Θεού

– ΤΑ ΜΕΣΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

– Ύμνοι/υμνολογία

– Η σημασία οπτικής υποστήριξης

– Η σημασία ακουστικής υποστήριξης

Βιβλικές ιστορίες και διαπαιδαγώγηση

Το(τα) εδάφιο(-α)

– Η ΛΑΤΡΕΙΑ με την οικογένεια

– ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ παιδικές

– ΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ των παιδιών