- Και είπεν ο καθήμενος επί του θρόνου· Ιδού, κάμνω νέα τα πάντα…  ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 21 :5

 

   

Φεβρουάριος-Μάρτιος-Απρίλιος 2020


Μια ομάδα AME-France ήταν στη Μπουρκίνα Φάσο τον Ιανουάριο.

Ο Βασιλιάς μας, ο Ιησούς, περπατούσε μπροστά μας!

_____________________________________________________

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

Λιγότερες  μέρες στο ημερολόγιό μας αλλά η Παρουσία του Θεού είναι πάντα εδώ και μας διαβεβαιώνει νύχτα και ημέρα ότι είναι μαζί μας.

Σε πολλές χώρες του κόσμου, υπάρχουν διαταραχές, διαδηλώσεις, απεργίες, εκκλησίες δέχονται επιθέσεις. Αλλά ο Ιησούς είναι και θα παραμείνει ο Μεγάλος Νικητής.

Ο Ιησούς είπε:… έχετε θάρρος γιατί εγώ νίκησα τον κόσμο. (Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 16, στίχος 33)

Ο Ιησούς είναι το μοντέλο μας. Είναι ο Μεγάλος Νικητής. Όσοι κερδίζουν στον αθλητισμό είναι νικητές  μόνο μία ή δύο φορές! Ο Ιησούς είναι ο νικητής όλων των εποχών! ΝΥΝ ΚΑΙ ΑΕΙ!

__________________________________________________

ΜΑΡΤΙΟΣ ΚΑΙ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020

– Αυτοί οι δύο μήνες είναι σημαντικοί για τους Χριστιανούς.

1) Ποιο ζώο πήρε ο Ιησούς για να φτάσει στην Ιερουσαλήμ; (Ευαγγέλιο του Μάρκου κεφάλαιο 11, εδάφιο.7) – Βάλτε τα γράμματα με τη σωστή σειρά:   ε  ν   ο

2) Ποιο ήταν το όνομα του μικρού λόφου όπου ο Ιησούς σταυρώθηκε  ανάμεσα σε δύο ληστές; (Ευαγγέλιο του Μάρκου, κεφ.15, εδάφιο .22) Βάλτε τα γράμματα με τη σωστή σειρά: ο  γ  ο  λ   ς  θ  γ  α

_____________________________________________________________

– Ορισμένα νέα από τα παιδιά του ‘Καταφυγίου’ House of Refugee, στο Μπανγούι στην

  Κεντροαφρικανική Δημοκρατία:

Τα παιδιά είναι τώρα ευτυχισμένα που υπάρχουν πλακάκια στο πάτωμα σε τρεις αίθουσες. Είναι ευχαριστημένα που μπορούν να διαβάσουν στο χώρο της βιβλιοθήκης καθισμένοι σε καθίσματα αυτοκινήτων …, σε χαλιά ή σε πάγκους. Με τη Μαριέτ, την Ντέμπορα, την και άλλους ενήλικες, γνωρίζουν καλύτερα τον Ιησού και του μιλάνε σαν αληθινό φίλο.

____________________________________________

Και σεις μιλάτε με τον Κύριο; Προσεύχεστε;

Η Μεγάλη Γιορτή, η οποία μιλάει για την ανάσταση του Ιησού, ονομάζεται “Πάσχα”.

* Συνδέστε τη λέξη “Πάσχα” γραμμένη σε διάφορες γλώσσες με το όνομα της χώρας:

Pesach     Paste     Easter     Påsk       Nacxa     Pascoa       Ostern      Великден

Ρουμανία Δανία Ρωσία Γερμανία  Πορτογαλία  Βουλγαρία  Ισραήλ  Βρετανία

               

Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>