Πίστευσον ἐπὶ τὸν κύριον Ἰησοῦν χριστόν,  καὶ σωθήσῃ σὺ καὶ ὁ οἶκός σου. ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ  16 :31

Ποιοι είμαστε

Η ιεραποστολική δράση για παιδιά  είναι ένας πολιτιστικός σύλλογος, που αναγνωρίζεται από το νόμο, ευαγγελικής κατεύθυνσης.

Σκοπός του είναι να βοηθήσει τα παιδιά και τις οικογένειες να γνωρίσουν καλύτερα τον Θεό μέσω της Γραφής.

Η Ιεραποστολική Δράση «Παιδιά» υποστηρίζει τη φροντίδα των παιδιών κατά τη διάρκεια των διακοπών και ορισμένα ιεραποστολικά έργα.

AME-photo_afrique