Acest Isus ... va veni în acelaşi fel în care L-aţi văzut mergând spre cer. Faptele Apostolilor 1:11